BrödSveriges cerealistförening (SCF) verkar för samarbete och sammanhållning mellan Sveriges cerealister. Cerealistföreningen är ansluten till Nordiskt Cerealistförbund (NCF) tillsammans med nationella föreningar i Danmark och Finland.

Årsmöte 2015

Årsmöte 2015 arrangerades den 28/5 på SLU i Uppsala i samband med ett seminarium om forskningsprogrammet BarleyFunFood. Kallelse och dagordning finns här. Information om seminariet och hur du anmäler dig finns på BarleyFunFood hemsida.

Nordisk cerealistkongress

Vart 3:e år arrangeras en nordisk cerealistkongress som alternerar mellan de nordiska länderna. Senaste kongressen hade temat "Future food security - New opportunities for Nordic crops" och gick av stapeln den 7-9 september 2015 i Espoo, Finland.

Nästa gång ska den genomföras i Danmark. Mer information om detta kommer senare.