BrödSveriges cerealistförening (SCF) verkar för samarbete och sammanhållning mellan Sveriges cerealister. Cerealistföreningen är ansluten till Nordiskt Cerealistförbund (NCF) tillsammans med nationella föreningar i Danmark och Finland.

Nordisk cerealistkongress

Vart 3:e år arrangeras en nordisk cerealistkongress som alternerar mellan de nordiska länderna. Senaste kongressen hade temat "Future food security - New opportunities for Nordic crops" och gick av stapeln den 7-9 september 2015 i Espoo, Finland.