Bli medlem i föreningen

 
  Ur stadgarna § 3: "Medlem i SCF kan var och en bli, som är intresserad av eller arbetar med cerealier, i första hand som brödsäd. Ny medlem, som inväljes av styrelsen, skall skriftligt föreslås av två medlemmar."

Den som vill bli medlem kan kontakta oss via info@cerealist.se.

Stadgeenliga förslag på nya medlemmar kan också skickas till info@cerealist.se eller med vanlig post till:

Sveriges Cerealistförening
c/o Roger Andersson
Institutionen för livsmedelsvetenskap, SLU
Box 7051
75007 UPPSALA